Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

Korteriühistu haldusteenus 

Riik on loonud Teie majale korteriühistu, kuid Te ei tea kuidas ja millest alustada?

Pöörduge meie poole ja teeme korteriühistu tegevuse alustamise Teie jaoks lihtsaks:

 • Individuaalse põhikirjaprojekti koostamine
 • Majanduskava koostamine
 • Üldkoosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine ning soovi korral läbiviimine ja dokumenteerimine
 • Juhendamine ja abi juhatuse liikmete ja põhikirja  Korteriühistutse registrisse kandmisel
 • Konsultatsioonid kõikides korteriühistu juhtimist ja majandamist puudutavates küsimustes

 

Kas olemasoleva korteriühistu juhtimine võtab liialt energiat? See olukord on lahendatav!

Võttes meid haldurina juhatuse abiliseks 

 • paraneb otsuste kvaliteet: saate alati professionaalset nõu igas korteriühistu juhtimist või elamu haldamist puudutavas küsimuses
 • säästate aega ja energiat: teil on hea võimalus anda kõik aja- ja vaevarikkad ülesanded kutselise halduri täita

Usaldades meile korteriühistu juhtimise

 • vabanete korteriühistu juhatuse vastutusest ja kohustustest, asetades need meie õlule
 • Teie korterelamu korrashoid saab korraldatud vastavalt Teie otsustele
 • olete igakülgselt informeeritud planeeritud töödest, eelarvest ja teostatud töödest

Mõlema lahenduse korral saavad kõik otsused ja tegevusplaanid vastuvõetud vaid Teie teadmisel. Perioodiline kontroll on samuti lihtne, kuna tagame läbipaistva raamatupidamise ja aruandluse.

 

Meie koostöö tulemusena on:

 • korteriühistu kohustused riigi ees täidetud
 • kinnisvara korras hoitud
 • Teie elukeskkonda kujundavad soovid ellu viidud
 • kinnisvara väärtus püsiv või tõusmas

Koos meiega saate lahendatud kõik korteriühistu juhtimise, majandamise ja elamu korrashoiuga seotud küsimused.

 

Võtke kohe ühendust! Koos leiame parima lahenduse!

 

Meievahelisest koostööst lähemalt

Seame teie huvid esikohale, mistõttu koos haldusteenusega ei paku me turult ostetavatele tehnohooldus- ja heakorratööde teenustele samu konkureerivaid teenuseid.

 

Korteriühistu haldusteenuse osutamisel:

 • täidame administratiivseid ülesandeid ja vastutame selle eest, et korteriomanike otsused ja korteriühistu kohustusted saaks täidetud
 • korraldame heakorra-, tehnohooldus-, remont- ja projekteerimistööde teostamise vastavalt korteriomanike vajadustele ja soovidele. Sõlmime korteriühistu nimel teenuseosutajatega lepingud ja teostame järelevalvet nende täitmise üle.

 

korteriühistu haldusteenus

 

Otsuste vastuvõtmine ja kontrollmehhanism on lihtne ja selge

Korteriühistu juhatus või üldkoosolek:

 • võtab vastu otsused
 • kontrollib otsuste täitmist
 • määrab vajadusel korteriomanike seast revidendi või revisjonikomisjoni

Meie töötajast kutseline korteriühistu haldur:

 • täidab juhatuse või üldkoosoleku otsused
 • korraldab majanduskava täitmise
 • esitab juhatusele või üldkoosolekule aruande eelmise perioodi korteriühistu majanduskava täitmise kohta
 • koostab majanduskava uueks perioodiks ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks
 • teeb korteriühistu juhatusele või üldkoosolekule ettepanekud korterelamu optimaalseimaks haldamiseks
 • korraldab info liikumist, suhtlust ja jooksvate küsimuste lahendamist
 • korraldab ja viib läbi üldkoosolekuid

 

 

Muudatused korteriühistu haldusteenuses seoses uue seaduse jõustumisega

Kuni 2017. aasta lõpuni pakume haldusteenust:

 • korteriühiomanike ühisustele valitseja ülesandeid täites
 • korteriühistutele juhatust abistavalt (halduriteenus)

Alates 2018. aasta algusest pakume haldusteenust:

 • korteriühistu juhatuse asemel valitsejana tegutsedes
 • korteriühistu juhatust abistavalt (halduriteenus)

Tulevaste seadusemuudatustega kaovad korteriomanike ühisused ja tekivad korteriühistud.

 

Nii varasemate, kui uute korteriühistute korteriomanikel on võimalus anda haldusfirma kanda korteriühistu juhatuse vastutus ja korteriühistu juhatuse liikme kohustused.

 

Kehtivuse kaotavad tänane Korteriomandiseadus ja Korteriühistuseadus.

 

Nende asemel jõustub 0.

korteriuhistu haldusteenus
Back To Top