Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

Üürimaja haldusteenus

Üürimaja omamise eesmärgiks on üldjuhul üürilt passiivtulu teenimine. Üürimaja omaniku ootus on ka hoone kui vara säilimine ja selle väärtuse positiivne juurdekasv.

 

Need eesmärgid on saavutatavad professionaalset ja terviklikku üürimajade haldusteenust kasutades.

 

Haldusteenus passiivtulu saamise eesmärgi toetajana:

 • säästab kinnisvara omaniku väärtuslikku aega
 • hoiab uue üürniku leidmise perioodi võimalikult lühikesena
 • aitab koguda turule vastavat üürihinda
 • aitab säilitada häid üürniku ja omanikuvahelisi suhteid
 • aitab tagada korrektset üüri- ja kommunaalarvete tasumist.

Haldusteenus vara säilitamise eesmärgi toetajana:

 • aitab säilitada vara parimas seisukorras
 • aitab tagada vara väärtuse püsimist või tõusu
 • tagab kinnisvara kasutamise mugavuse ja kasutusotstarbele vastavuse
 • aitab tagada õigusaktidest tulenevate omanikukohustuste täitmise

Meie haldusteenus sisaldab vastavalt Sinu valikule järgnevat:

 • üürieelne kodukujundus
 • profifotod ja turundus
 • pidev tagasiside kinnisvara omanikule
 • üürniku taustakontroll
 • üürilepingu ja üleandmisakti vormistamine
 • valduse üleandmine üürnikule
 • ​vee-, kütte-, elektri- ja teiste teenuste eest tasumise korraldamine
 • arvestite näitude töötlemine
 • kulude jagamine üürnike vahel
 • üüritasude kogumine: tagatis, üür ja kommunaalmaksed
 • võlamenetlus, võlglastega tegelemine ja sissenõudmiste korraldamine
 • kinnisvara ülevaatus enne üürniku väljakolimist
 • mahaarvamised tagatisrahast
 • võtmete hoiustamine
 • kindlustuse sõlmimise korraldamine
 • üüripindade jooksvate hooldus- ja remonttööde korraldamine
 • Kinnisvara haldamine: üldkasutatav osa, tehnosüsteemid ja territoorium
 • Hoolduskava koostamine vastavalt hoone ja kinnistu iseloomule
 • Tehnosüsteemide hoolduse korraldamine
 • Heakorratööde ja eripuhastusteenuste teostamise korraldamine (sise- ja välikoristus)
 • Hooldus- ja heakorrateenuse teostajate koordineerimine
 • Majanduskava koostamine, arendustööde planeerimine
 • Ehitus- ja renoveerimistööde korraldamine
 • Tugiteenuste korraldamine (valve, parkimine)
 • Objektil teostatavate tööde ja teenuste järelvalve
 • Hankekonkursside korraldamine ja läbiviimine
 • Kinnisvara omaniku nõustamine kinnisvara korrashoiu küsimustes

Võtke meiega ühendust ja oleme Teile abiks üüri korraldamisel ja elamu korrashoiul!

Back To Top